Bakgrund

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade i början av 2018 att starta ett pilotprojekt för Exploatörsdriven planprocess och bestämde samtidigt att projektet ska utvärderas. Pilotprojektet omfattar tre utvalda planprojekt som genomförs enligt kommunens processbeskrivning. Ett av de utvalda planprojekten har vunnit laga kraft under 2020, övriga två pågår.

Exploatörsdriven planprocess är en process som bygger på samverkan mellan förvaltningen och exploatören med målet att öka kapaciteten och avlasta förvaltningen (Samhällsbyggnads kontoret) i planarbetet. Kommunen genomför själv en utvärdering av de ingående planprojekten vid bestämda tillfällen i processen. För att få en heltäckande bild behöver också de ekonomiska aspekterna av exploatörsdrivna planprojekt belysas närmare såväl inom kommunen som hos exploatörerna.  

Uppdrag

Att med de tre ingående planprojekten i fokus undersöka och kartlägga kostnadsbilden hos såväl kommunen som hos exploatörerna. Att jämföra arbetssättets ekonomiska för- och nackdelar med konventionellt (kommunalt) drivna liknande planprojekt inom Kungsbacka och ytterligare några jämförelsekommuner.

Uppdraget genomförs under 2021 med önskemål att vara slutfört under tredje kvartalet.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare är Samhällsbyggnadskontoret i Kungsbacka kommun. Handledning och stöd finns att få från projektledare, förvaltningsekonom och övriga personer delaktiga i projekten och den utvärderingen som kommunen själv gör.

Frågor

Vid frågor kontakta;

Sara Hjerpe

0300-834465
sara.hjerpe@kungsbacka.se


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb