Kungsbacka kommun

Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?

Vi söker en kollega som är omtänksam mot sig själv och sin omgivning, har organisatoriskt sinne, som är duktig på att förklara så att olika individer förstår samt vill, vågar och kan nyttja sin kreativa talang!

Uppdraget

Vi tycker att det är viktigt att du som förskollärare har förmåga att ta egna initiativ, är engagerad och lyhörd för barnens behov. Du ska ha ett reflekterande arbetssätt och vara intresserad av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barns och pedagogers lärande.

Dina tankar om undervisning och pedagogik betonar ett helhetsperspektiv på människan där tänkande, kännande, görande och reflekterande ses som lika viktiga delar. Tillsammans med andra pedagoger planerar, genomför och utvärderar du den pedagogiska verksamheten. Hög kvalité, glädje och positiv energi speglar dagens verksamhet på förskolan.  

Din bakgrund

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare som kan skapa goda lärmiljöer. I ditt förhållningssätt är du flexibel utifrån barnens behov och utveckling. Du känner ansvar för att skapa en god relation med barnen, vårdnadshavarna och kollegorna. Du är naturligtvis insatt i den reviderade läroplanen och arbetar med den genom att leda, reflektera och utveckla det pedagogiska arbetet så det stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling.

Det är inte barnens slutresultat som är det viktigaste utan själva processen. Det är i processen som vi ser själva lärandet, det är även här som barnen interagerar med andra, hittar lösningar och ser möjligheter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om oss

Stegatorps förskola ligger i Hanhals, förskolan är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Loris Malaguzzi, Reggio Emilias grundare har sagt: "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet.” En av grundtankarna hos Loris är att barn vill veta, de skapar sin egen kunskap. Det innebär att vi i vår verksamhet vill skapa möjligheter för barnen att forska och ställa frågor utifrån sina egna tankar. Den vuxne ska vara medforskare och utmanare. På så sätt ska barnen få redskap att hantera och möta den komplexa värld vi lever i. I verksamhet med barnen finns det en stor medvetenhet och tanke bakom hur vi arbetar och varför.

Förskolan har fyra avdelningar med sex lärgrupper. På södersidan av förskolan går de yngre förskolebarnen och på norrsidan går de äldre förskolebarnen. Varje gård är anpassad efter utmaningar som just de barnen som använder den har behov av. Förskolans utemiljö bjuder både inhägnad gård och närliggande skogsnatur som används med stor medvetenhet. Här finns det rika möjligheter för all form av utforskande pedagogik tillsammans med engagerade kollegor och barn. Likaså finns dessa möjligheter i innemiljön, det är endast fantasin som sätter stopp.

Vi använder IKT med barnen till att producera, upptäcka, kommunicera, dokumentera och vara kunskapssökande. Barnen ska hos oss få möta lärplattans många möjligheter och därmed öka sin digitala kompetens. 

Ett barnhälsoteam bestående av specialpedagog, logoped, psykolog och rektor är kopplat till förskolan för att bidra till utveckling, ökad kvalitet och likvärdighet i verksamheten. 

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker 16 september eller enligt överenskommelse.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde sker 16 september eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kungsbacka
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/614
Kontakt
  • Rektor Anna Stigsdotter, 0300- 83 65 66
Publicerat 2019-07-04
Sista ansökningsdag 2019-08-12

Tillbaka till lediga jobb